Nabídka služeb

Geodetická kancelář poskytuje tyto služby:

  • vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy, rozdělení pozemku,
    či vyznačení věcného břemene
  • vytyčení hranice pozemku
  • inženýrská geodézie
  • výškopis a polohopis